KNIHOVNA 7

Popis programu
Vlastnosti programu
Reference
Ceny

POPIS PROGRAMU

 
Program KNIHOVNA 7 je určen k vedení knihovny na personálním počítači. Řeší problematiku zpracování knižních fondů, včetně evidence čtenářů a výpůjček. Program byl vytvořen ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně. Při jeho vývoji byly využity zkušenosti z vývoje a používání programu ARCHIV (evidence písemností v archivu a spisovně), a předchozí verze programu KNIHOVNA. Program pracuje pod operačními systémy WINDOWS.
 

Snadná instalace a intuitivní ovládání

Přehledná dokumentace

Skvělá cena

 
VLASTNOSTI PROGRAMU
 
 • souběžné vedení evidence více knižních fondů
 • zjednodušená práce s věcnými hledisky s možností jejich hierarchického uspořádání
 • třídění, vyhledávání a filtrování dle různých kritérií
 • ukládání oblíbených filtrů a hledání a vytváření záložek v evidenci
 • variabilní formulář pro různé typy záznamů
 • možnost evidence naskenovaných dokumentů (obrázky) pro každý záznam v evidenci knihovny
 • možnost evidence dokumentů (PDF, DOC, TXT, RTF, HTML,…) pro každý záznam v evidenci knihovny
 • položky pro majetkovou evidenci
 • zjednodušená manipulace s výpůjčkami s možností zasílání upomínek e-mailem
 • tisk katalogových lístků
 • možnost upravovat veškeré tiskové sestavy dle požadavků uživatele
 • výstup tiskových sestav do formátů PDF, DOC, RTF, HTML, XML, JPG, GIF, BMP, TIFF a dalších
 • inventura knihovny
 • archivace pořízených datových souborů na záložní média (diskety)
 • možnost práce v počítačové síti (práce na více počítačích současně)
 • nově zpracovaný hypertextový manuál obsahující názorné ukázky včetně obrázků (rovněž dostupný ve formátu PDF)
 • možnost vedení více databází v jedné instalaci programu
 • jednoduchý export dat do Excelu a export do formátu XML
 • program je distribuován na CD