ARCHIV 7

Popis programu
Vlastnosti programu
Reference
Ceny

POPIS PROGRAMU

 
Program ARCHIV 7 je určen k vedení archivní a spisové evidence na personálním počítači. Jedná se o sedmou verzi programu, vyvíjeného již více jak deset let. Za tuto dobu byl nasazen a ověřen v celé řadě firem a organizací. Nová verze obsahuje vlastnosti předchozích verzí programu a přináší řadu doplňků a rozšíření, které vzešly z požadavků uživatelů programu ARCHIV 6. Nová verze programu, vytvořena opět ve spolupráci s Moravským zemským archivem v Brně, pracuje pod operačními systémy WINDOWS.
 

Zpracování v souladu se zákonem o archivnictví

Vyvíjeno ve spolupráci
s Moravským zemským archivem

Instalace v renomovaných společnostech
v ČR a SR

Snadná instalace a intuitivní ovládání

Přehledná dokumentace

Skvělá cena

 
VLASTNOSTI PROGRAMU
 
 • zpracování fondů je v souladu se zákonem o archivnictví a spisové službě
 • souběžné vedení více archivních fondů
 • zjednodušená práce s věcnými hledisky s možností jejich hierarchického uspořádání
 • třídění, vyhledávání a filtrování dle různých kritérií
 • ukládání oblíbených filtrů a hledání a vytváření záložek v evidenci
 • nové položky pro inventární číslo a signaturu v evidenci archivu
 • možnost zadání rozsahu evidenčních jednotek a jejich typu
 • rejstříky včetně převodu z textových dokumentů
 • uživatelská konfigurace evidence prostřednictvím volitelných položek - uživatelem definované typy záznamů a volitelné položky pro jednotlivé typy záznamů umožňují v podstatě libovolné rozšíření evidence o speciální položky popisující např. fotografie, plakáty, technickou dokumentaci a pod.
 • vytváření uživatelských výběrů a rešerší dle podmínky nebo individuálním výběrem jednotlivých záznamů a ukládání pojmenovaných výběrů
 • možnost evidence naskenovaných dokumentů (obrázky) pro každý záznam v evidenci archivu a spisovny
 • možnost evidence dokumentů (PDF, DOC, TXT, RTF, HTML,…) pro každý záznam v evidenci archivu a spisovny
 • zjednodušená manipulace s výpůjčkami s možností zasílání upomínek e-mailem
 • tisky seznamů evidovaných písemností
 • nové sestavy pro tisk inventáře
 • možnost upravovat veškeré tiskové sestavy dle požadavků uživatele
 • výstup tiskových sestav do formátů PDF, DOC, RTF, HTML, XML, JPG, GIF, BMP, TIFF a dalších
 • inventura písemností
 • podpora poloautomatického převodu textové verze inventáře do databáze
 • archivace pořízených datových souborů na záložní média
 • možnost práce v počítačové síti (práce na více počítačích současně)
 • tři vzorové archivní plány vytvořené Moravským zemským archivem v Brně a tři uživatelské vzorové archivní plány
 • nově zpracovaný hypertextový manuál obsahující názorné ukázky včetně obrázků (rovněž dostupný ve formátu PDF)
 • možnost pracovat s datovými soubory pořízenými v předchozí verzi programu (po automatické konverzi dat)
 • možnost vedení více databází v jedné instalaci programu
 • jednoduchý export dat do Excelu a export do formátu XML
 • sdílení dat v rámci intranetových řešení
 • program je distribuován na CD